Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο
Ηλιάδης Μηνάς, MD
English

Medical Office in Obstetrics & Gynecology

Minas ILIADIS, MD Obstetrician Gynecologist   T. 6944.795232

Address : 62, Iroon Polytechniou Ave., 18535, PIRAEUS, GREECE