Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο
Ηλιάδης Μηνάς, MD
Πρόληψη & Έλεγχος

Εμβόλιο HPV

Ο εμβολιασμός έναντι των ογκογόνων τύπων HPV προστατεύει από την εμμένουσα λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας και κατά συνέπεια από τις προκαρκινικές αλλοιώσεις και τον καρκίνο.


 


Μαστογραφία

Η προληπτική μαστογραφία έχει μειώσει τους θανάτους από καρκίνο του μαστού κατά 50%.Κάθε υγιής γυναίκα άνω των 40 ετών πρέπει να κάνει μαστογραφία μια φορά το χρόνο. 

 

Προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος

1. Γυναικολογική εξέταση

2.PAP-test

3.Υπερηχογράφημα γεννητικών οργάνων

4.Κλινική εξέταση μαστών(ψηλάφηση)


Υπερηχογράφημα κατ'οίκον : Υπάρχει η δυνατότητα μαιευτικού γυναικολογικού υπερηχογραφήματος στο σπίτι εφόσον δεν είναι δυνατή ή δεν επιτρέπεται η μετακίνηση.